Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

jest bezpłatną szkołą publiczną dla dorosłych

Oferta edukacyjna to ponad 30 kierunków kształcenia zawodowego. Szkoła kształci słuchaczy w oparciu o najnowocześniejszą technologię oraz wiedzę przekazywaną przez profesjonalnych wykładowców o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach oraz bogatym dorobku zawodowym

Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku przy ul. 3 Maja 46 w Zgierzu. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Łódzki Kurator Oświaty.