300+ również dla Ciebie


Chętni do nauki w naszej Profesjonalnej… mają szansę na wyprawkę szkolną. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1343). rozszerza prawo do świadczenia na słuchaczy, którzy we wrześniu zaczną naukę w szkołach policealnych oraz dla dorosłych (do 20 roku życia).
Co do zasady, ich rodzice będą mogli wnioskować o wsparcie na wyprawkę w formie papierowej. Forma elektroniczna (np. przez bankowość elektroniczną) nie została jeszcze dostosowana do tej zmiany. Warto skorzystać z szansy!


Statystyki