Technik Turystyki wiejskiej – KKZ – ostatnie wolne miejsca!


Technik Turystyki wiejskiej – 515203 – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  – forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem
i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

To propozycja dla osób chcących:
• zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
• uzupełnić wiedzę zawodową,
• osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
• przekwalifikować się zawodowo.


Okres nauki: wrzesień 2019 r. – maj 2020 r. Część zajęć w formie wycieczek szkoleniowych, wizyt w biurach turystycznych, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych oraz na targach turystycznych.


Kwalifikacja:

K1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich – TG.08 
          
Pracabiura turystyczne, organizacje, stowarzyszenia i instytucje turystyczne, administracja turystyczna.


Technik turystyki wiejskiej to poszukiwany zawód zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do planowania i organizowania pobytu turystom, prowadzenia i wykonywania pracy w gospodarstwach agroturystycznych.
Technik turystyki wiejskiej może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych. Dodatkowo posiada uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej i otrzymania dofinansowania z programów wsparcia z Unii Europejskiej.
Zawód niezwykle atrakcyjny w okresie niebywałego rozwoju turystyki, szczególnie wyjazdów na obszary wiejskie.  


Przedmioty nauczania: działalność turystyczna, obsługa turystyczna, produkcja rolnicza, prowadzenie produkcji rolniczej, usługi noclegowe, usługi żywieniowe, usługi agroturystyczne, język obcy.


Od czerwca 2020 r. możliwość kontynuacji kształcenia w ramach drugiej kwalifikacji – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – TG09.
Ukończeniu obu kwalifikacji umożliwia uzyskanie dyplomu technika obsługi turystycznej i zdobycie uprawnień  rolniczych.


Statystyki