Obowiązkowe badania lekarskie


Słuchacze rozpoczynający naukę w naszej Profesjonalnej… (zarówno formy szkolne jak i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) – proszeni są o dostarczenie aktualnych badań lekarskich.


Statystyki