Uwaga! Bardzo ważny komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu


 

 

Komunikat nr 2/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek i Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2  zawiesza się  do dnia 10 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia i zaplanowane wydarzenia w Profesjonalnej Szkole Policealnej Kwalifikacji Zawodowych
oraz w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu oraz ogranicza pracę szkoły do minimum zapewniającego funkcjonowanie jednostki.

W tym czasie zadania jednostki są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji mailowej.

 

 Lidia Leśniewicz

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek i Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu