Uwaga! Bardzo ważny komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu


Komunikat nr 6/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek i Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Informuję, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym  Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

  • w okresie od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r., dopuszczona zostaje możliwość realizacji zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia, przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej, po uzyskaniu zgody ucznia,
  • kształcenie teoretyczne prowadzone będzie zdalnie do odwołania.

W związku z powyższym, zobowiązuję nauczycieli przedmiotów, o których mowa powyżej, a także opiekunów grup, do przekazania  słuchaczom informacji i wytycznych oraz ustalenia, które z zajęć praktycznych będą odbywać się w formie stacjonarnej.

Jednocześnie informuję, że zajęcia  praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

 

 Lidia Leśniewicz

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek i Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu