Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu


w sprawie praktyk zawodowych