Rezygnacja

ze zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


W przypadku rezygnacji ze zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, należy złożyć pisemne oświadczenie w Sekretariacie Profesjonalnej