Komunikat


Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników w czasie zagrożenia epidemicznego