• 1 DARMOWA i PUBLICZNA SZKOŁA ZAWODOWA
  W naszej Profesjonalnej... zdobędziesz wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz zbudujesz swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy - w Polsce i zagranicą
 • 2 JAK ZOSTAĆ PROFESJONALNYM SŁUCHACZEM?
  Jeśli chcesz do nas dołączyć musisz mieć ukończone 18 lat oraz szkołę średnią. Nie potrzebujesz zdanej matury! Nauka w Profesjonalnej... jest w 100% DARMOWA. Nie pobieramy również opłaty rekrutacyjnej! Dołącz do grona PROFESJONALNYCH! Zapraszamy
 • 3 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe trwa cały rok, a rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób). Nauka jest BEZPŁATNA.
 • 4 CIEKAWE ZAWODY
  Czekają na Twoją decyzję ciekawe propozycje. Do wyboru jest ponad 30 zawodów.
 • 5 ZOSTAŃ PROFESJONALNYM…
  Poznasz interesujących ludzi, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą i umiejętnościami.
baner

Terapeuta zajęciowy - 325907

Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

 

Praca:

•  oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii,

•  sanatoria,

•  warsztaty terapii zajęciowej,

•  zakłady pomocy społecznej,

•  domy pomocy społecznej,

•  kluby seniora,

•  środowiskowe domy pomocy,

•  świetlice terapeutyczne,

•  zakłady opiekuńczo-lecznicze,

•  zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

•  hospicja,

•  zakłady opiekuńczo-wychowawcze,

•  szkoły specjalne,

•  poradnie rehabilitacyjne,

•  placówki resocjalizacyjne,

•  przedszkola integracyjne i inne.

 

Kwalifikacje:

K1 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej  -  MS.09

 

TerapeutaZ1

 

Terapeuta zajęciowy:

•  terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta,

•  terapeuta zajęciowy to osoba, która interesuje się psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne,

•  terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne.

 

Absolwent potrafi:

•  nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,

•  rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego,

•  planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,

•  organizować działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,

•  dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego.

 

Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.

•  Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

•  Zajęcia odbywają się wyłącznie w systemie stacjonarnym.

•  Atrakcyjne praktyki zawodowe.

•  Języki obce - na różnych poziomach zaawansowania.

•  Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

 likeUs1

 
 

Zeskanuj i Dodaj nas do kontaktów w Swoim smartfoniesz

getedu4


 

Po 2 stronie korytarza

 wodn nowe


promocjaL


    bip logo

 

 


 bartek100p


 Klauzula informacyjna

rodo1

 

Copyright © 2019. Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg