• 1 DARMOWA i PUBLICZNA SZKOŁA ZAWODOWA
  W naszej Profesjonalnej... zdobędziesz wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz zbudujesz swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy - w Polsce i zagranicą
 • 2 JAK ZOSTAĆ PROFESJONALNYM SŁUCHACZEM?
  Jeśli chcesz do nas dołączyć musisz mieć ukończone 18 lat oraz szkołę średnią. Nie potrzebujesz zdanej matury! Nauka w Profesjonalnej... jest w 100% DARMOWA. Nie pobieramy również opłaty rekrutacyjnej! Dołącz do grona PROFESJONALNYCH! Zapraszamy
 • 3 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe trwa cały rok, a rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób). Nauka jest BEZPŁATNA.
 • 4 CIEKAWE ZAWODY
  Czekają na Twoją decyzję ciekawe propozycje. Do wyboru jest ponad 30 zawodów.
 • 5 ZOSTAŃ PROFESJONALNYM…
  Poznasz interesujących ludzi, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą i umiejętnościami.
baner

Uchwałą Nr XLV/844/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. -
z dniem 1 lipca 2014 r. utworzono
Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
Anna Cain
została jego dyrektorem, Kolegium Nauczycielskie weszło w skład Zespołu obok Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu i Profesjonalalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu.

Zesp Zgierz  wodn nowe sz 01 01 01 kn maly
2014 -  2014 - 1991 - 2016

 

Misją Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu jest stwarzanie szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju kompetencji i uzyskiwaniu kwalifikacji słuchaczy kształcących się w oferowanych zawodach poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności z jednoczesną dbałością o poszanowanie godności i wolności światopoglądowej.

W obecnej ofercie Szkoły znajdują się kierunki realizowane w cyklu od 1 roku do 2 lat z obszarów:

 • administracyjno-usługowych, m.in.: Technik rachunkowości, Technik administracji, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, Technik usług kosmetycznych;
 • rolniczo-leśny z ochroną środowiska, min.: Florysta;
 • turystyczno-gastronomicznych, min:. Technik turystyki wiejskiej;
 • medyczno-społecznych, m.in.: Opiekun medyczny, Technik masażysta, Asystent osoby niepełnosprawnej.

W Profesjonalnej Szkole Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu organizowane jest również kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dla osób nie posiadających średniego wykształcenia. Kształcenie na kursach daje możliwość zdobywania nowych kompetencji zawodowych lub podwyższania kwalifikacji.

Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną: nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz specjalistów zawodowych nie będących nauczycielami. Taka triada profesjonalnych zawodowców przekłada się na bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych nadających kwalifikacje zawodowe.

Placówka promuje swoje osiągnięcia i już, w tak krótkim czasie działalności wypracowała dobrą opinię w środowisku. Posiada bogatą i niezwykle estetyczną bazę dydaktyczną - m.in.: pracownie komputerowe, pracownię udzielania pomocy przedmedycznej, pracownie specjalistyczne do realizowania zajęć praktycznych na kierunkach Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Opiekun medyczny, Florysta. Posiada sale dydaktyczne z pełnym zapleczem audiowizualnym, aulę, bibliotekę.

 

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu jest wychodzenie naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom współczesnego oświatowego rynku pracy, troszcząc się o ciągłość i spójność działań edukacyjnych oraz wysoką jakość oferowanych usług. Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferuje szkolenia nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Wykorzystuje w trakcie spotkań wiedzę i umiejętności każdego uczestnika, tworząc  atmosferę sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Celem jest czynienie z doskonalenia dyrektorów i nauczycieli pola inicjatyw i twórczego rozwoju. Swoją działalnością, zgodnie z polityką oświatową państwa, sprzyja systematycznemu podnoszeniu jakości kształcenia polskich szkół i placówek oświatowych.

WODN w Zgierzu zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, nauczycieli-konsultantów i specjalistów nie będących nauczycielami. Wszyscy pracownicy w liczbie 16 osób, w tym tylko dwie osoby zatrudnione na pełnym etacie, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc na przykład w wizytach studyjnych. Z WODN w Zgierzu współpracuje 3 doradców metodycznych z obszaru edukacji polonistycznej, przyrodniczej i edukacji wczesnoszkolnej.

Placówka promuje swoje osiągnięcia i już, w tak krótkim czasie działalności wypracowała dobrą opinię w środowisku. Stosowane aktywizujące metody pracy, nowatorskie rozwiązania, prowadzenie zajęć i lekcji otwartych, seminariów naukowych  gwarantują wysoką jakość pracy. Ośrodek dba również o możliwości spotkań z autorytetami krajowymi i zagranicznymi. Oferta aktualizowana jest na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem edukacyjnym. Na uwagę zasługuje fakt, nieodpłatnych propozycji szkoleniowych w trakcie ferii zimowych i wakacji.

Bogata i niezwykle estetyczna baza dydaktyczna - min.: pracownie komputerowe, sala rytmiczna, sala gimnastyczna, aula, biblioteka a także jedyne w województwie: pracownia techniki oraz pracownia udzielania pomocy przedmedycznej przekładają się na wysoki poziom pracy.

Lokalizacja Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Zgierzu, placówek o ogólnej powierzchni 1,6 ha w tym budynku o powierzchni 3600 m² jest bardzo przyjazna dla słuchaczy Szkoły oraz klientów Ośrodka. Bliskość dworca PKP, przystanków tramwajowych i autobusowych, parking monitorowany całodobowo, nie nastręczają kłopotów w terminowym dotarciu na zajęcia.


Piknik Możliwości Edukacyjnych 2015 WODN Zgierz - reforma edukacji 2017
 wodn nowe

 likeUs1

 
 

Zeskanuj i Dodaj nas do kontaktów w Swoim smartfoniesz

getedu4


 

Po 2 stronie korytarza

 wodn nowe


promocjaL


    bip logo

 

 


 bartek100p


 Klauzula informacyjna

rodo1

 

Copyright © 2019. Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg