Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu jest bezpłatną szkołą publiczną dla dorosłych

Oferta edukacyjna to ponad 30 kierunków kształcenia zawodowego. Szkoła kształci słuchaczy w oparciu o najnowocześniejszą technologię oraz wiedzę przekazywaną przez profesjonalnych wykładowców o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach oraz bogatym dorobku zawodowym.


Zajęcia stacjonarne odbywają się w ciągu trzech dni,
natomiast zaoczne w sobotę i niedzielę – co dwa tygodnie.

Dla KKZ – tworzone są odrębne harmonogramy zajęć.


SZKOŁA DLA DOROSŁYCH Samorządu Województwa Łódzkiego

• realizujemy program MEN

• zewnętrzne egzaminy

naukaBezplatna

• profesjonalne kształcenie

Szybkie wejście na RYNEK PRACY z konkretnym zawodem


Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku przy ul. 3 Maja 46 w Zgierzu. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Łódzki Kurator Oświaty.

  organizacja@get.edu.pl

Istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Narutowicza 122

Więcej informacji na stronie: http://www.bursa.lodzkie.pl/