Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych
w Zgierzu

Siedziba Szkoły: 95 – 100 Zgierz, ul. 3 Maja 46Statystyki