Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych –   semestr I 3 września 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych dla III sem. BHP2 grudnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
Uwaga Semestr I kończy się
10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 –  23 kwietnia 2019 r.
Uwaga Semestr II trwa
do 21 czerwca 2019 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe a) w okresie zimowym  – etap pisemny – 10.01.2019
 – etap praktyczny –  9.01 – 16.02.2019
b) w okresie letnim – etap pisemny – 18.06.2019
– etap praktyczny –  17.06 – 4.07. 2019
Część praktyczna w obu sesjach: – 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut – godz. 08.00 i godz. 16.00 – 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut – godz. 08.00, godz. 12.00, godz. 16.00
Ferie letnie   22  czerwca – 31 sierpnia 2019
Terminy ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   • sesja zimowa: 22 marca 2019
        – 
  • sesja letnia: 30 sierpnia 2019