Opiekun Samorządu Słuchaczy

mgr Rafał Ryszelewski

Skład Rady Słuchaczy:

Przewodnicząca: Aneta Żukowska
Zastępca: Anna Jekiel – Zakrzewska
Sekretarz: Irena Szymankiewicz
Członek: Nikole Kachelska
Koordynatorzy wolontariatu: Irena Szymankiewicz, Agnieszka Małys

Statystyki