Sekretariat Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dla Słuchaczy trybu dziennego, zaocznego i KKZ
czynny jest w godzinach:  


 My już wiemy, jak dobrze być Profesjonalnym… Dołącz do nas – Zapraszamy


          Formy szkolne

              KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 
druki wydrukuj, wypełnij, podpisz i oddaj w Sekretariacie Profesjonalnej…

Statystyki