Sekretariat Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dla Słuchaczy trybu dziennego, zaocznego i KKZ

od 6 – 24 lipca br., jest nieczynny

Dokumenty rekrutacyjne prosimy zostawiać w pokoju 101A
od poniedziałku – piątku w godz. 08.00 – 14.00

W tym również czasie i miejscu – swoje świadectwa mogą odbierać Słuchacze kierunków:
Technik Administracji, Technik Archiwista, Technik Usług kosmetycznych i Technik Turystyki wiejskiej


od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r. sekretariat czynny jest w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

09.00 – 14.00
09.00 – 14.00
09.00 – 14.00
09.00 – 14.00


 My już wiemy, jak dobrze być Profesjonalnym… Dołącz do nas – ZapraszamyFormy szkolne

Kwestionariusz Kandydata – .pdf

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwestionariusz Kandydata.pdf

druki wydrukuj, wypełnij, podpisz i oddaj w Sekretariacie Profesjonalnej…


Statystyki