Sekretariat Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dla Słuchaczy trybu dziennego, zaocznego i KKZ
czynny jest w godzinach:  


Statystyki